Resevillkor

Anmälan och betalning

Anmälningsavgiften är 15 % minst 2000 kronor per person. Anmälningsavgiften skall betalas senat 3 dagar efter bokning. Avtalet är bindande för parterna så snart Upplevelseresor har bekräftat bokningen, men om resenären inte betalar anmälningsavgiften i tid kan priset inte garanteras. Anmälningsavgiften dras av från slutlikviden som skall vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa. Om bokning av resan görs mindre än 30 dagar före avresa skall slutbetalning göras omgående.

Flygbiljetter

Då vi inte alltid kan garantera priset och reglerna på flygbiljetter förrän den är slutbetald, rekommenderar vi att betalning för den sker vid bokningstillfället. Det är kundens skyldighet att kontrollera att rätt namn står på bokningsbekräftelsen som skickas ut.

Avbeställningsskydd och resförsäkring

Ingår ej i resans pris. För bästa möjliga reseskydd rekommenderas att ni vid bokning av resan tecknar en reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Avgift vid avbeställning av flyg, hotellrum eller paketresa
(gäller ej om resedokument redan är utställda)

Avbeställning antal dagar före avresa

Mer än 30 dagar före avresa 5% av resans totalpris, dock lägst 2000 kronor per person.
30-15 dagar före avresa 30% av resans totalpris.
14-5 dagar före avresa 50% av resans totalpris.
4-0 dagar före avresa 100% av resans totalpris.

Vänligen notera att flygbiljetter ej är återbetalningsbara efter det att de är utställda.

Återbetalning kan heller inte ske till kunder som missat att infinna sig på flygplatsen i tid för avresa, saknar nödvändiga dokumentationer i form av pass, visum, biljetter eller nödvändiga vaccinationer och därigenom förhindras att resa. Som kund är du själv ansvarig för ovanstående. Se vidare punkt 8.3 i Konsumentverkets allmänna resevillkor

Avbeställning av resa
Avbeställning ska ske omgående till oss. Resehandlingarna skall omedelbart returneras. Vid avbokning nära inpå resan skall i första hand Upplevelseresor och i andra hand flygbolaget meddelas.

Flygresor

De flygbolag som Upplevelseresor använder ansvarar gentemot passageraren enligt de avtal och bestämmelser som finns. Detta innebär bl.a. att det alltid är flygbolaget som ansvarar för passageraren när väl resan har påbörjats. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas.

Tidtabellsändringar

Som resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för vidare- och hemreseflyg. Du skall återbekräfta din hemresa senast 72 timmar före aktuell resa.

Pris- och valutaförändringar

Vid en eventuell prishöjning förbehåller sig Upplevelseresor rätten att justera priserna. Dessa justeringar kan t ex bero på ändrade valutakurser, nya flygpriser, ändrade skatter, ändrade flygtider etc. Se vidare punkt 5.5 i Konsumentverkets allmänna resevillkor.

Tidtabellsändringar

Som resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för vidare- och hemreseflyg. Du skall återbekräfta din hemresa senast 72 timmar före aktuell resa.

Reklamationsfrist

Reklamation efter resan skall skriftligen framställas till oss senast 1 månad efter hemkomstdatum.

Allmäna resevillkor för paketresor

Upplevelseresor följer ”allmänna resevillkor för paketresor” från Konsumentverket. För övriga frågor om resevillkoren hänvisar vi till Konsumentverket.